Tuesday, March 31, 2020

APRIL FOOL`S DAY!!!

LOTS OF FUNNY STUFF FOR THIS DAY.

WATCH AND HAVE FUN!

BY THE WAY, THE PIGS ARE FLYING OUTSIDE!!!     Flying Pigs Photograph by Jay P. Morgan


Made with Padlet

Monday, March 30, 2020

ISESEISVA ÕPPIMISE PÄEV, 31.MÄRTS

GOOD MORNING! IT`S TUESDAY,  THE THIRTY-FIRST OF MARCH.


YEAR 4

1. Alusta liikumisega.2. Kohtume Zoom keskkonnas sellistel kellaaegadel nagu teile saatsin. 

I grupp kl. 11.00 Martaliis, Delisa, Markus, Mirtel-Mia, Tanel

II grupp kl. 11.20 - Leila, Levon, Tevin, Tevon, Uku - Saadan teile vahetult enne uue lingi.

III grupp kl. 11.40 - Uku-Veli, Kelis, Mikk, Taavet - Saadan teile vahetult enne uue lingi.


YEAR 5

1. Start with moving. TWIST AND SHOUT😉
2. English speaking countries quiz. Try it out.

Go to: zzi.sh
code: hbu2285

Play it several times.

3. Now open your tb. ex. 4 - read about Australia and translate.
 Use your textbook dictionary. 
Do ex. 5, 6  in English folder.

4. Let`s meet online at 12, as usual, in groups.


Sunday, March 29, 2020

ISESEISVA ÕPPIMISE PÄEV, 30. MÄRTS

GOOD MORNING,  EVERYBODY!
IT`S MONDAY,  THE THIRTIETH OF MARCH.
HOW ARE YOU TODAY?
DID YOU HAVE A NICE WEEKEND?

YEAR 3

1. Alusta kätepesu lauluga. Laula ja liigu kaasa.

2. Nüüd ole ise õpetaja. Võta punane kirjutusvahend, ava oma töövihik. lk. 42-45 ja kontrolli ning paranda töövihiku ülesandeid vastuste lehe abil.
3. Oma teadmisi saad kontrollida testi abil. Testi saad teha 2 korda. Paranda oma tulemust.

Testi tegemiseks mine: zzi.sh
Kood: vgj9426
Kirjuta oma ee- ja perekonnanimi.

4. Kohtume täna Zoom keskkonnas kell 11.😀

YEAR 4

1. Enne, kui alustad testi tegemist, loe lauseid ja tee kaasa siis, kui lause on sulle sobiv:

  • Clap your hands, if you`re happy today
  • Stand up and turn around, if it`s Tuesday today
  • Wave your right arm, if you know emergency number
  • Jump up five times, if you always wear a reflector in the dark
  • Touch your nose with your left knee, if you have a smoke alarm at home
  • Tiptoe forward and backward, if your dad is a firefighter
Well done!

2. Korda unit 12 sõnavara (paremast veerust), vaata üle unit 12 töövihiku ülesanded.

Korda küsisõnu selle lauluga


3. Ja nüüd alusta testi tegemist.

Mine lingile: zzi.sh
kood: hbu2285
kirjuta oma ee-ja perekonnanimi.

EXCELLENT!!!

YEAR 5

1. Listen and act. Listen HERE , track 28

2. Tb. p. 99, ex. 6 - Play  a boardgame. Make up 8 questions and answer - in English folder. 

3. Oral work (suuline töö)
Learn and practise JOBS - tb. p. 93-94, ex. 2, 3a) - listen HERE
track 26, 3b).

4. Practise JOBS vocabulary, pick at least 5 exercises HERE


YEAR 6

1. Before the test practise vocabulary on your right - Year 6.

2. For the test go to: zzi.sh
code: gxa2668

3. Watch the video how to reduce the amount of plastic in the oceans.


And do some tasks after watching the video (below the video)

4. Start making up a poster about how to reduce or avoid stress. At least six tips!
For help tb. p.76, ex.3. Think and add some more by yourself.

USE: https://www.canva.com/

Deadline - Thursday, 2nd April


Thursday, March 26, 2020

ISESEISVA ÕPPIMISE PÄEV, 27. MÄRTS

GOOD MORNING, DEAR STUDENTS!

IT`S FRIDAY, THE TWENTY-SEVENTH OF MARCH

HOW ARE YOU?

YEAR 3

1. Korda mänguasjade nimetusi. Mängi mänge: kuula ja korda ka kindlasti.

TOYS
TOYS

2. Have you got a teddy bear? If yes, what colour is it? What`s its name? What can it do? Do you like it?

Kuula laulu mängukarust, kelle nimi on Sue. Laula kaasa. 

Laulu all on Game - tee see ka läbi.

3. Võta lahti oma õpik lk. 75. Vaata lapsi ja koosta nende kohta suuliselt lauseid. Vähemalt 6 lauset. 
Näitlaused: 
  • This is Harry. He`s got a light blue bike. - Tal on helesinine ratas. His shirt is green. - Tema särk on roheline.
  • This is Alice. She`s got a brown ball. - Tal on pruun pall. Her hat is yellow. - Tema kübar on kollane.
4. Täna õpime numbreid 20-ni.
Kui eestlane lisab numbri lõppu - teist, näiteks kolmteist, neliteist, viisteist jne., 
siis inglise keeles kirjutatakse numbri lõppu -teen ja 
hääldame t i i n

5. Kuula, korda ja õpi:

 Kuula ja korda siit:  NUMBERS 1-20

Õpi siit: NUMBERS 1-20


WELL DONE!

YEAR 4

1. Alusta liikumisega liikumiskalendri abil. 

2. Korda omadussõna võrdlusastmeid. Ava tv.lk.72, h.7,8

NB! h. 7 on kuulamisülesanne, vali SIIT ,track 12

3. Aitähe neile, kes saatsid mulle oma toredad plakatid STREET SAFETY RULES. 
Panen need varsti blogisse teistele vaatamiseks.

Kuula ja korda veelkord neid reegleid. Õp.h.9.
Kuula SIITtrack 11

4. Vaata videot, kuidas mängida keksu.Tee selle video all olevaid ülesandeid.

Now, go outside! Have a nice weekend!!😀

YEAR 5

1. Start with moving. FRIENDSHIP BRACELETS

2. Take a test. NB! Pane tähele, kontrolltöö algab kuulamisülesandega, kuula see kaks korda läbi nii, nagu see küsimuste all ilmub. Kuulamisülesandeds on kokku kuus lauset. Siis järgnevad teised ülesanded.
I`ll keep fingers crossed for you!

Go to: zzi.sh
code: hbu2285

3. Wb. unit 15, pick 3 exercise to do.

WELL DONE!!


4. If you feel bored at the weekend, why not to try to make a pizza.


Watch the video HERE


Do some tasks below.


HAVE A NICE WEEKEND! SEE YOU ON MONDAY!!😀

Wednesday, March 25, 2020

ISESEISVA ÕPPIMISE PÄEV, 26. MÄRTS

GOOD MORNING, EVERYBODY!

IT`S THURSDAY, THE TWENTY-SIXTH OF MARCH.

YEAR 3

1. Kuula, korda ja õpi erinevaid mänguasju, millega saad mängida toas või õues TOYS

2. Täna õpime, kuidas küsida: "Kas sul on ...?" ja kuidas sellele küsimusele vastata.

HAVE YOU GOT ..... ? - KAS SUL ON?

YES, I HAVE. - JAH, MUL ON.
NO, I HAVEN`T. - EI, MUL EI OLE.


3. Kuula ja vaata TOY BOX

Nüüd joonista oma mänguasjade kast ja kirjuta selle kohta. Alusta nii: My name is ....... I´m .......... years old. This is my toy box. I`ve got a ....... (kasuta värve, omadussõnu oma mänguasjade kirjeldamiseks)
Saada pilt mulle.

4. Ava õpik.lk.71, h. 4, 5. - Küsi ja vasta. Harjuta! Palu emal või isal sulle appi tulla.

5. Ava tv. lk. 42-45, vali jälle 4 harjutust, mida täita. Abi saad õpiku sõnastikust.

WELL DONE!!!

DIY time (Do It Yourself time) - MEISTERDA ISE

Kui sa armastad meisterdamist, siis vaata VIDEOT, kuidas meisterdada üks tore robot.
Kutsu ema-isa, õde-vend appi meisterdama ning valmistage nädalavahetusel üks lustakas ROBOT. 
Saada mulle ka kindlasti pilt oma robotist.

YEAR 4

Tuletan sulle meelde, et täna kohtume kell 11 ZOOM´is.😀

1. Alusta sõnavara õppimisega - paremalt veerust - Year 4 HELP. Harjuta vähemalt 10 minutit.

2. Kuula ja laula laulu, kuidas maanteel ohutult käituda.


3. Ava õpik.lk.4 - kuula veelkord dialoogi SIIT, track 10. 
Harjuta lugemist mitu korda.

4. Salvesta oma lugemine, et ma saaksin sulle hinde panna. Selleks paremal veerus- Year 4 alt leiad READING BOARD (lugemistahvel).
Ava see ning lindista minu näite järgi oma dialoogi lugemine. Kui hakkama said sellega, oled VÄGA TUBLI.

5. Nüüd kujunda paberile plakat tänaval ohutu käitumise reeglite kohta (vähemalt 6 reeglit)
Plakatile pane pealkirjaks

STREET SAFETY RULES

Reeglid leiad õp.h. 9 - loe enne tööjuhendit.
 Kujunda plakat, kasuta värvilisi pliiatseid, ole loov. Kirjuta selge ja ilusa käekirjaga.
Pilt plakatist saada minu meilile.

WELL DONE!!!!

YEAR 5

1. Watch  interesting and weird collections HERE
2. Practise: 
Wb. ex. 7,8.
Unit 15, wb.8.

Now you can check unit 14 workbook exercises, use red pen/pencil to correct your mistakes. CHECK

NB! Tomorrow we`re going to take a test on unit 14.

YEAR 6

1. Start with vocabulary on your right - YEAR 6 Stressed

2. Tb.ex. 7 - phrases, learn by heart (õpi pähe).
Now do wb.ex.5 in English folder.

3. Record you reading. Tb. ex. 8 (pick one text from ex. 6). 
First listen to examples HERE, tracks 2,3,4

Send your recording via messenger.

Well done!!

Now put away your smart device, shut down your laptop or PC and go outside!!!😀😀


Tuesday, March 24, 2020

ISESEISVA ÕPPIMISE PÄEV, 25. märts

HELLO,  EVERYBODY! It`s Wednesday, the twenty-fifth of March.

IT`S ENGLISH TIME!!  HAVE FUN!😀

YEAR 3


1. Laula laulu "I`ve got a robot" - Mul on robot. 

Sõnad leiad siit : 


I've got a robot, a robot, a robot,

I've got a robot in my house, I've got a robot, a robot, a robot, I've got a robot in my house. VERSE 1 He's got fingers, he's got toes, He's got eyes and a mouth and a nose. VERSE 2 He can wash and sweep and clean,
To me he's a person, not a machine.

VERSE 3
He can cook and mend and sew,
He does my homework - my teacher doesn't know!


2. Korda kehaosasid - tv.lk. 45, h.12.

3. Ava õpik lk.70, h.1. Kuula ja loe rütmisalmi SIIT , vali track 17


JÄTA MEELDE:


I`ve got = I have got   - mul on

He`s got = He has got - temal on👲
She`s got = She has got - temal on 👸

4. Õp.lk.70, h. 2 - kuula ja korda SIIT, vali track 18

 Õp. h. 2 ütle, mis mänguasjad lastel on. Millised mänguasjad sul on?

5. Kordamiseks vali tv. lk.42-45 vähemalt 4 harjutust, mida soovid teha. Kasuta oma õpiku sõnastikku, kui abi vajad.


WELL DONE!!!


YEAR 5

1. Start with a song. Sing along! "You`ve All Forgotten My Birthday"

2. Practise three irregular verb forms on your right - Year 5, 
3 exercises (TEGUSÕNAVORMID).

3. Now take a short test on verb forms HERE

4. Learn phrases by heart (õpi pähe), tb.ex. 4,6.
Now do a translating exercise wb. ex. 4 in English folder.

5. Listening task, wb.ex. 6. Click HERE, pick track 22, 23. Listen at least twice.

6. Let`s meet online at 12 o`clock in groups.

Well done!


YEAR 6

1. How are you feeling today? 
Do some exercises on feelings.
Ex. 1
Ex. 2
Ex. 3 needs Flash

2. Practise vocabulary on your right - Year 6 Stressed

3. Tb.ex. 6. Read and translate the texts. Match the parts of sentences. 
Ex. 7 - write phrases in English folder.
Ex. 9 - write 6 sentences about children in English folder. Have a look at examples.

4. Wb. ex. 3, 4 - write.

5. Let`s meet online at 1 pm in groups.

Now, it`s time to have fun!!!
 Try out

DIY Rainbow Unicorn Ice Pops
Monday, March 23, 2020

ISESEISVA ÕPPIMISE PÄEV, 24. MÄRTS

GOOD MORNING! It`s Tuesday, the twenty-fourth of March.
HOW ARE YOU FEELING TODAY?

YEAR 5

What have you done this morning? Do an exercise HERE

1. Start with vocabulary - Year 5 Collections (practise at least 15 minutes).

2. Practise reading tb. ex. 3 - listen for help if needed. Record your reading and send it via messenger.

3. Read and translate tb. ex. 5, 6 phrases.

4. Tb. ex. 7 write sentences in English folder (pick purple or green sentences to finish).

5. Let`s meet online at 12 o`clock!!

GIVE A BIG HUG TO YOURSELF!😂

YEAR 4

1. Alusta sõnade õppimisest (paremal - Year 4 - HELP). Harjuta vähemalt 15 minutit.

2. Ava õpik lk. 74, h. 4.  Kliki SIIA ja vali track 10. Kuula ja siis loe ise. Tee seda mitu korda! 
3. Õp. h. 5 - õpi selgeks väljendid. Siis tõlgi dialoog eesti keelde.
4.  Tuleta meelde omadussõna võrdlusastmed: 
keskvõrre - bigger than/ more beautiful than
                          ülivõrre - the biggest/ the most beautiful
Tee soojenduseks üks harjutus SIIN
Nüüd tee tv.h.5,6 - vaata näiteid. 5. Vajuta pildile ja kontrolli kõik töövihiku harjutused 1-6 vastuste lehe abil. Paranda vead punase pliiatsiga.

Sunday, March 22, 2020

ISESEISVA ÕPPIMISE PÄEV. 23. MÄRTS

GOOD MORNING, EVERYBODY!!! IT`S MONDAY,
 THE TWENTY- THIRD OF MARCH.

ARE YOU HAPPY TODAY?

YEAR 3

1. Alusta liikumisega. Kuula ja tee kaasa. Seda laulu tead kindlasti eesti keeles "Kui sul tuju hea". Nüüd laula inglise keeles!

2. Sõnade tööks korda kehaosasid - paremalt veerust - YEAR 3 -BODY

3. Testi tegemiseks mine zzi.sh
kood vgj9426

4. Õpiku sõnastikust häälda ja õpi sõnad lõpuni. 

5. Tv.h.5 - loe täpselt tööjuhendit!!
Pildista tehtud ülesanne ja saada mulle.

4. Õp.lk.69, h. 6 - loe laste kohta ja ütle enda kohta. 
Ava tv.lk.39 ja tee ära tv.h.10.

WELL DONE!!😃

YEAR 4

1.  Alusta liikumisega liikumispauside kalendrist. Vali meelepärane aken.

2. Kuula ja korda sõnavara  -HELP
3. Õpi sõnavara - HELP
4. Tv.h. 3,4 - tee pilt ja saada mulle.
5. Õp. h. 11 - koosta küsimusi ja vasta neile suuliselt.

YEAR 5

1. Listen to unit 14 vocabulary  -COLLECTIONS
Listen to tongue twister. She sells seashells. How fast can you say? Try it out.
2. Open tb. p.86, listen and check ex. 2 b).
 Listening is on your right - Year 5 LISTENING, pick track 19
3. Tb. p.86, ex. 3 - listen to the text, track 20
4. Read and translate the text.
5. Write ex. 4 in your textbook.
6. Wb.p.89, ex. 2a)b).

YEAR 6

1. Listen and study new voacabulary - unit 13 Stressed
2. Tb. p.75, ex. 1 - listen and read chant. Listening - on your right Year 6, pick track 1.
3. Tb. ex. 2,3 orally (suuliselt)
4. Tb. ex. 4, 5 (pick 5 questions to answer) - do these exercises in English folder.
5. Wb. p.77, ex. 1,2
6. Finish your writing Let me introduce myself . 
7. Let`s meet in messenger at 1 p.m.

WELL DONE!!!😎

Friday, March 20, 2020

ISESEISVA ÕPPIMISE PÄEV

GOOD MORNING! IT`S FRIDAY, THE TWENTIETH OF MARCH.
TODAY STARTS WEEKEND! ARE YOU EXCITED??

START WITH MOVING AGAIN!!!!YEAR 3

1.Ava õpik lk. 68, h. 6. Vaata hääldusmärke ja ütle loomade nimesid. Nüüd kuula ja korda koos minuga. KUULA

2. Õp.h.7. Vaata kollast kasti ja jäta meelde: 
I HAVE GOT - MUL ON. LÜHIVORM -  I´VE GOT 

Kuula ja mõistata, kes need loomad on. KUULA

Nüü loe ise lauseid kõva häälega.

3. Tv. h. 7 (lk.38)- ära unusta, et mitmuse lõppu käib s. Ja uuri sõnastikust, kuida on hiirte mitmus!!! See on erand.

4. Korda BODY sõnavara - paremast veerust YEAR 3.
Esmaspäeval teeme sõnade töö kehaosade peale.

WELL DONE!

YEAR 4

1. Täna alustame uue teemaga - unit 12 - HELP.

Ava õpik.lk.140, vaata hääldusmärke ja kuula ning korda. KUULA

2. Õp.lk.72, h. 1 - listen and repeat. KUULA JA KORDA

3. Õp.h. 2 - listen and repeat. KUULA JA KORDA

4. Õp.h.3. Täienda lauseid 
sobivate väljenditega. 

Nüüd KUULA JA KONTROLLI.

LOE ISE LAUSEID KÕVA HÄÄLEGA. 

5. Tv.h.1,2, lk.69. Täida korraliku ja loetava käekirjaga, tee sellest leheküljest pilti saada minu meilile.


YEAR 5

1. THINK
What have you done this morning? Name at least 5 things. 

Start like this: I have brushed my teeth, I have .......

2. New topic unit 14 Collections.

Open your tb. p. 145. Learn 15 words (häälda kõva häälega, jälgi hääldusmärke).

2. Tb. p. 85-86, ex. 1,2 a)b) - read in a loud voice.

3. Do exercises on present perfect (täisminevik)


Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3Thursday, March 19, 2020

VIRTUAL EXHIBITION

YEAR 3 STUDENTS HAVE DESIGNED THEIR OWN LONDON EYES.
 ANDREAS M., DIANDRA, ALBERT
VERONIKA, PIIA, MIHKEL, MATTHIAS
MARTEN V. , MARTEN K., KRISTJAN, ROMEK

ISESEISEV ÕPPIMINE

GOOD MORNING! IT`S THE NINTEENTH OF MARCH.
HOW ARE YOU FEELING TODAY? - I`M IN A GOOD MOOD TODAY.

LET`S START WITH MOVING AGAIN!!!YEAR 3

1. Watch a short video LONDON EYE

2. Ava õpik lk. 119, vaata hääldusmärki ja korda sõnu minu järel. Vajuta SIIA

3. Õp.lk. 67, h. 3. Kuula ja tee. Vajuta SIIA.

4. õp.lk. 67, h. 4 - loe küsimusi ja vasta neile: Yes, I can. / No, I can`t.

5. õp.lk.68, h. 5. Vaata pilte ja uuri, mis lastel viga on. Nüüd kuula dialoogi ja korda. Vajuta SIIA

Suulisid ülesandeid tee mitu, mitu korda läbi.

6. Tv.h. 3 - joonista juhendi järgi koletis. I`ve got= I have got (mul on) .....
 Siis pildista oma koletis ja saada mulle.

7. Kordamiseks saad teha erinevaid ülesandeid SIIT

WELL DONE!!!!

YEAR 4

1. Enne, kui alustad kontrolltööd unit 11 - PICNIC. Korda veel sõnavara paremalt - YEAR 4
Vaata üle kõik töövihiku harjutused lk. 64-68. Võta rahulikult aega süvenemiseks.

2. Testi tegemiseks mine zzi.sh

kood: hbu2285

Kirjuta oma ee- ja perekonnanimiWELL DONE! YEAR 5

1. Start with exercises on your right - YEAR 5

2. Watch Present Perfect videos from yesterday`s post. 

3. Be ready to be online (messenger) from 12 o`clock.

4. Unit 14, wb. ex. 1a)b), 3, 5.

YEAR 6

1. Practise your listening skill with a song LEMON TREE

2. Take a test on tenses and reported speech.

TEST on tenses: zzi.sh

coed: gxa2668

Test on Reported speech I share with you.

3. Start writing about you - Let me introduse myself. 

NB! Deadline on Monday, 23 rd MarchWednesday, March 18, 2020

ISESEISEV TÖÖ, 18. MÄRTS

GOOD MORNING EVERYBODY. IT`S WEDNESDAY, 18th MARCH.

LET`S START WITH MOVINGYEAR 3
  1. Kellel veel tegemata! Täna viimane päev teha ära TEST -After school. 
Mine lingile: zzi.sh
kood: vgj9426
Kirjuta oma ees-ja perkonnanimi.

2. Korda kehaosasid - paremalt blogist - Year 3.Tee erinevaid ülesandeid. 

3. Loe õp.lk.66, h. 2 London Eye kohta.
Joonista pilt vaaterattast ja saada oma pilt minu meilile (palu abi, kui ise ei oska saata). Teeme toreda virtuaalse näituse teie piltidest.

4. Laula laula "Head and shoulders"

Oled tubli olnud! Tee endale pikk PAI!

YEAR 5

1. For a word test practise unit 13 vocabulary (sõnavara).
Now create a test  -Pick Options and create
a new test.
Then take a picture of your result (at least 90%) and send it to me via messenger.

2. Study Present Perfect tense (uuri täisminevikku): 
HAVE/ HAS + tegusõna 3. vorm
Eitav lause: HAVEN`T/ HASN`T +tegusõna 3. vorm

3. Watch a video: WHAT HAVE YOU DONE?

4. Unit 13, wb. ex.9,10 - write in English folder.

WELL DONE!!

YEAR 6

1. For a word test practise vocabulary for a while  -Year 6 People on your right.

2. For a test go to zzi.sh
code: gxa2668

3. Reading task is in your English folder. Read the text through at least twice. For doing tasks scroll to the 3rd page. 

4. Now it`s time to have fun with music
Listen  DANCE MONKEY and fill in the gaps.

WELL DONE!!!

Külastajad